Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych powstało w styczniu 2006 roku z inicjatywy Piotra Pawła Burczyka (szefa Centrum) oraz Business Communication Group Sp. z o.o. Wieloletnia praca naszego Dyrektora, Pana Piotra Pawła Burczyka, na różnych poziomach struktur wymiaru sprawiedliwści zaowocowała ogromną wiedzą na temat potrzeb Kuratorów Sądowych i Sędziów. Potrzeby te związane są przede wszystkim z pogłębianiem wiedzy i rozwojem umiejętności osobistych.

Aby sprostać wysokim wymaganiom środowiska, CSKS współtworzy zespół doświadczonych trenerów i wykładowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach:

  • psychologii,
  • pedagogiki,
  • resocjalizacji,
  • rozwoju osobistego,
  • stosunków interpersonalnych,
  • prawa,
  • zarządzania itp.

Realizujemy wiele projektów edukacyjnych w Polsce. Jesteśmy również doceaniani na arenie międzynarodowej. W 2011 roku zostaliśmy członkiem National Association of Probation Executives (NAPE - USA) - ogólnoamerykańskiego Stowarzyszenia Kierowniczych Kadr Probacji. Nasza współpraca międzynarodowa owocuje Seminariami, organizowanymi rokrocznie przez nas w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie kraju. Uczestniczą w nich przedstawiciele polskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej probacji oraz środowisk naukowych.

Budujemy międzynarodową płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń, poprzez organizowanie wymiany kadr, w której uczestniczą reprezentanci systemów probacji po obu stronach Atlantyku.

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved