Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych powstało w styczniu 2006 roku z inicjatywy Piotra Pawła Burczyka (szefa Centrum) oraz Business Communication Group Sp. z o.o. Wieloletnia praca naszego Dyrektora, Pana Piotra Pawła Burczyka, na różnych poziomach struktur wymiaru sprawiedliwści zaowocowała ogromną wiedzą na temat potrzeb Kuratorów Sądowych i Sędziów. Potrzeby te związane są przede wszystkim z pogłębianiem wiedzy i rozwojem umiejętności osobistych.

Aby sprostać wysokim wymaganiom środowiska, CSKS współtworzy zespół doświadczonych trenerów i wykładowców, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • resocjalizacji,
 • rozwoju osobistego,
 • stosunków interpersonalnych,
 • prawa,
 • zarządzania itp.

Realizujemy wiele projektów edukacyjnych w Polsce. Jesteśmy również doceaniani na arenie międzynarodowej. W 2011 roku zostaliśmy członkiem National Association of Probation Executives (NAPE - USA) - ogólnoamerykańskiego Stowarzyszenia Kierowniczych Kadr Probacji. Nasza współpraca międzynarodowa owocuje Seminariami, organizowanymi rokrocznie przez nas w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie kraju. Uczestniczą w nich przedstawiciele polskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej probacji oraz środowisk naukowych.

Budujemy międzynarodową płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń, poprzez organizowanie wymiany kadr, w której uczestniczą reprezentanci systemów probacji po obu stronach Atlantyku.

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości, profesjonalnych szkoleń i warsztatów dla Sądów, Urzędów Marszałkowskich i Organizacji społecznych, które mogą zwiększaćpoziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawę jakości pracy i życia mieszkańców naszego kraju.

Szkolimy przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości (Kuratorów i Sędziów) na terenie całej Polski. Organizujemy również warsztaty tematyczne i międzynarodowe seminaria oraz konferencje.

Działając od 2006 roku wielokrotnie dowiedliśmy, że współpraca z nami to wysoka jakość prowadzonych szkoleń i warsztatów, elastyczność i profesjonalna obsługa Klientów. Szkolimy przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości (Kuratorów i Sędziów) na terenie całego kraju. Organizujemy również warsztaty, międzynarodowe seminaria i konferencje.

Z chęcią podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami poprzez realizację szkoleń i warsztatów dostosowanych Państwa potrzeb i wymagań. Zachęcamy również do zapoznania się z wybranymi opiniami dotyczącymi naszej pracy, które otrzymaliśmy na przestrzeni naszej działalności (Rekomendacje).

Piotr Paweł Burczyk

Inicjator powstania CSKS.
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studium podyplomowego z zakresu psychologii (Pomoc psychologiczna) na Wydziale Psychologii. Ukończył również resortowy, specjalistyczny kurs pedagogiczny w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi. Doświadczony negocjator i mediator.

W swojej karierze zawodowej kierował dużymi zespołami ludzi. Legitymuje się długoletnim doświadczeniem w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczył w Ministerstwie Sprawiedliwości w pracach zespołu ekspertów podczas tworzenia Ustawy o kuratorach sądowych – uchwalonej przez Parlament RP.

Inicjator i organizator kontaktów zagranicznych i wymiany doświadczeń, między Poslską a USA i Wielką Brytanią. Organizator i prowadzący krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości wyróżniony między innymi medalem LEX VERITAS JUSTITIA.

Aktualności

 • Wyjazdy studyjne do USA

  Wyjazdy studyjne do USA

  W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved