W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives (Ameryka Północna) umowę o współpracy, mając na względzie rozwój probacji w oparciu o wspólnie realizowane projekty.

Wymiana doświadczeń między środowiskami probacyjnymi z Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady odbywa się na zasadzie uczestnictwa przedstawicieli probacji amerykańsko-kanadyjskiej w międzynarodowych seminariach realizowanych w Polsce, a także w formie wyjazdów studyjnych przedstawicieli polskiej probacji do USA.

Program wyjazdów studyjnych jest dynamicznie rozwijany. Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w programie do kontaktu z nami. Przygotowujemy kolejne grupy wyjazdowe do USA. Wyjazdy studyjne wiążą się dla uczestników wyłącznie z pokryciem kosztu przelotu tam i z powrotem oraz kosztu wizy amerykańskiej. Pobyt w USA jest finansowany przez naszych Partnerów amerykańskich w ramach dwustronnej umowy z Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych.

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved